Tävlingsresultat

__________________________________________________________________________________________________

 

Lägre klass Bevakning Karlsborg 2009-05-02 Domare Göran Bergström & Roger Sandahl

 

Linförighet  7 o 7   sent sättande, ngt vid vändning, nosar

Framförgående  6 o 6,5  drar, nosar, snett 

Platsläggande  9 o 8,5  något sakta

Inkallande   10 o 10  

Krypande 0 o 0  Dk, går upp

Apportering   7 o 6,5 ngt tugg, dk

Hopp över hinder   8 o 8  islag

Platsliggande   10 o 10 

Totalt lydnad: 200 poäng

 Patrullering med spårupptag 10

Spårning   10

Patrullering 8   2 fig, högt tempo, oljud

Totalt special 280 poäng

Totalt 480 poäng, UPPFLYTTADE  och en femte plats 

__________________________________________________________________________________________________

 

Lydnads 1 Karlsborg 12/10 2008  Domare Marianne Thoren

Platsliggande  10

Tandvisning  10

Linförighet 7    Nosar, s.s, luftig

Läggande  8,5    Nosar

Inkallande  9,5   s.s

Ställande  9

Apportering  8   Tugg

Hopp över hinder  10 

Helhetsintryck  8,5  Okonc.

Totalt 177 poäng, första pris = LP1 och andraplats!

__________________________________________________________________________________________________

DM i bruks Vara- Grästorps BK 2008-10-04 (inofficiellt) Marianne Claesson & Ingemar Lund

Linförighet   7 o 7,5    v.p, s.s, l.s, ngt okoncentrerad

Framförgående  7 o 7   svänger vid halt, stretar, nosar

Platsläggande  9 o 8,5  dk, ngt sakta

Inkallande   8 o 9   tvekar ngt

Apportering   7 o 6 tugg, tvekar, dk, stannar, s.s

Hopp över hinder   7 o 7  dk, islag, l.s 

Platsliggande   10 o 10 

Totalt lydnad: 181,50 

 Budföring   10 o 10

Domare på spåret, Åke Claesson o Per Oskarsson

Spårning   9,5 o 9,5 

Totalt 268 poäng 

__________________________________________________________________________________________________

Lydnadsprov Bevakningshund 2008-08-16 Domare Sten Henriksson

Linförighet   7    Dk

Framförgående  7    nosar, dk, stannar

 

Fritt följ  7   Dk, sen i svängar

Platsläggande   8  dk, segt

Inkallande   8  tempoväxling

Hopp över hinder  8  islag

Platsliggande   10

GODKÄND

__________________________________________________________________________________________________

KM i bruks Karlsborgs BK 2008-08-16 (inofficiellt) Domare Pelle Lindh

 

Linförighet   5    långt fram, nosar, sitter ej vid halt, snett och långsamt sättande

Framförgående  5    nosar, dålig framföring

Platsläggande 7,5 långsamt

Inkallande   9  tempo

Apportering  6,5   slarvigt upptag, tempo, något tugg

Hopp över hinder   0 utför ej 

Platsliggande   10

Totalt lydnad: 139 poäng

 Budföring   10

Spårning   10 

Totalt 229 poäng och en femteplats

__________________________________________________________________________________________________

Lydnads 1 Karlsborg 4/7 2008  Domare Karl-Erik Klaar

Platsliggande  10

Tandvisning  10

Linförighet 8   runda vinklar, stöter, sent sättande

Läggande  10   Bra!

Inkallande  10  Bra!

Ställande  9,5  Bra! Avslut?

Apportering  8,5  Föraren ej korrekt ställning

Hopp över hinder  10  Snyggt!

Helhetsintryck  9

Totalt 188 poäng, första pris och vinst!

__________________________________________________________________________________________________

Lägre klass Spår Hällefors 2008-06-01 Domare Sören Thideman och Hans Broström

 

Linförighet  5 o 5   sen i start, dk, jojo, tränger sväng, sitter ej x 2, drar i kopplet, s.vink

Framförgående  7 o 7   nosar, vänder sig, dk, vallar, avslut

Platsläggande  8,5 o 8  något sen, sakta ner

Inkallande   10 o 9   tempoändring

Krypande 0 o 0  Dk, går upp

Apportering   8 o 7 tugg

Hopp över hinder   0 o 0  vänder, hoppar 

Platsliggande   9 o 9  flyttar sig 

Totalt lydnad: 159 poäng

 Budföring   0 o 0

Påsläpp på spår 10 o 10

Spårning   8 o 8 (2 pinnar borta) 

Totalt 381 poäng, godkända och en tredje plats 

__________________________________________________________________________________________________

Vår debut: Lydnads KM Karlsborg  31/3 2008 (inofficiellt)  Domare Irene Karlsson

Platsliggande  9

Tandvisning  10

Linförighet 6    Pos, luftig, ss, dåligt avslut

Läggande  0   utför ej

Inkallande  8,5   tjuvstart

Ställande  9   dåligt avslut

Apportering  5  tar app innan, kraftigt tugg, ändrar ställning

Hopp över hinder  10 

Helhetsintryck  7

Totalt 145,5 poäng

______________________________________________________________________________________________

Copyright - www.danielssonshundar.se